Futurity 2016 פיצ'וריטי

מהי תחרות ה"פיצוריטי"   תחרות סוסים יוקרתית הנערכת פעם בשנה בענף הרכיבה המערבית, בה מוצגים סוסים עד גיל 4- סוסי העתיד של הענף. בתחרות, בנוסף למקצים המיועדים לסוסים הצעירים, מקצים פתוחים לרוכבים מקצוענים ומקצים לחובבים. מקצה שליטה (ריינינג)- הוא מקצה בו נדרשים הרוכב והסוס כצוות, לבצע סדרה של אלמנטים המדגימים את השליטה של הרוכב בכל תנועה… Continue reading Futurity 2016 פיצ'וריטי